Haberler
Anasayfa / Genel / KISA FİLM YARIŞMASI
KISA FİLM YARIŞMASI

KISA FİLM YARIŞMASI

1. AMAÇ
İkincisini düzenleyeceğimiz kısa film yarışmasının bu yıl ki ana teması “KUDÜS” olacaktır.
28 Nisan 2018’de galası gerçekleştirilecek olan Kısa Film yarışmamızın Peygamber Efendimiz Hz.
Muhammed s.a.v. adına O’nun hayatının ve getirdiği evrensel mesajların gölgesinde ilk kıblemiz olan
Mescid-i Aksa özelinde Kudüs bilincinin sinemanın dili ile gençlerimizin dünyasına misafir ederek bir
farkındalık oluşturulması kısa metrajlı filmler üretilmesi ve bu niyetteki gençlerin desteklenmesine
katkıda bulunmak amaçlanmaktadır.
2. YARIŞMANIN KONUSU
Yarışmanın konusu “KUDÜS”.
Yarışmaya başvuran filmlerin doğrudan ya da dolaylı olarak bu konuyla ilişkili filmler olması
gerekmektedir.
3. KATILIM KOŞULLARI
a. Yarışmaya kurmaca ya da animasyon (canlandırma) türündeki filmler başvurabilir. Yarışmaya katılan
tüm filmler aynı kategoride değerlendirilecektir. Yarışmanın yapılabilmesi için toplamda en az 20
filmin başvuru yapmış olması gerekmektedir. Bu sayıya ulaşılamazsa yarışma açılmaz.
b. Kısa film yarışmasında herhangi bir film ile video tekniği veya dijital teknoloji ile çekilmiş yapım
şartları aranmamaktadır.
c. Yarışmaya Sultangazi ilçesinde bulunan örgün eğitimde okuyan tüm lise öğrencileri katılabilir.
d. Yarışmaya Sultangazi ilçesinde ki tüm lise okullarında kadrolu veya sözleşmeli olarak aktif görev
yapan öğretmenler Danışman Öğretmen olarak katılabilir.
e. Yarışmaya, süresi 10 dakikayı aşmayan yapımlar katılabilir. Jüri gerekli gördüğü takdirde süre
kısıtlamasında esnek davranabilir. Yarışmacılar sadece bir eserle yarışmaya başvurabilir.
f. Yarışmaya 1 Eylül 2017 tarihinden sonra tamamlanmış yapımlar katılabilir. Daha başka
festivallere/yarışmalara katılmış olmak “Fıtrat Kısa Film Yarışmasına katılmaya engel değildir.
g. Daha önce Fıtrat Kısa Film Yarışması’na başvurmuş olan filmler tekrar yarışmaya katılamaz.
h. Yarışmanın tek bir dili yoktur. Ancak filmler yarışmaya Türkçe, Kürtçe ve Arapça olarak katılabilirler.
( Türkçe dışında kullanılan diller için Türkçe altyazı şartı vardır.)
i. Yarışmaya katılmak isteyenler, yarışmanın web sayfasındaki (www.fitratder.org) başvuru formunu ve
yarışmanın sözleşmesinin çıktısını alıp doldurarak ve ıslak imza ile en geç 23 Mart 2018 Cuma
tarihine kadar filmi ve aşağıda belirtilen materyalleri aşağıdaki belirtilmiş olan adrese ulaştırmalıdır.
Başvurunun tamamlanması için imzalı başvuru formu ve sözleşmenin dışında istenen materyaller:
1. Filmin 720p ya da 1080p HD “.mp4”, “.mov”, “.avi” ya da “.mpg” formatındaki çıktısı.
2. Filmden en az 2 adet fotoğraf (300 dpi, jpeg formatında ve en az 1920×1080 piksel boyutlarında)
3. Yönetmenin fotoğrafı (300 dpi)
4. Filmin fragmanı (Varsa)
5. Filmin Afişi (Varsa). Bütün materyaller aynı Flash belleğe kopya edilmiş halde gönderilmelidir.

FITRAT DERNEĞİ
Yarışma Adresi: 50.Yıl Mah. Orhangazi Cad. 2148 Sokak. No:12 Sultangazi / İSTANBUL

a. İstenen materyaller eksiksiz olarak yarışma adresine ulaştırılmalıdır. Aksi takdirde başvuru
tamamlanmamış sayılacaktır.
b. Kopyaların üzerine yönetmenin adı, soyadı; filmin adı, süresi ve yapım tarihi yazılmalıdır.
c. Fıtrat Kısa Film Yarışması Organizasyon Jüri üyelerinin birinci dereceden akrabaları yarışmaya
katılamazlar.
d. Başvuru şartlarını yerine getirmeyerek yarışma dışı kalan veya yarışacak filmlerin DVD kopyası
sahiplerine iade edilmeyecek, yarışma arşivinde saklanacaktır. Yarışmaya katılanlar bu kopyalarla
ilgili herhangi bir ücret talebinde bulunmayacaklarını şimdiden kabul ve taahhüt ederler.
e. Yarışmaya başvuran eser sahipleri filmlerini son başvuru tarihinden sonra yarışmadan çekemezler.
f. Fıtrat Derneği ve Kısa Film Yarışması Organizasyon Komitesi bu yönetmelik ve yarışmaya katılma
koşullarında değişiklik yapma hakkına ya da ek koşullar talep etme hakkına sahiptir. Bu durumda
yarışmacılara gereken uygun süre verilebilir.
g. Fıtrat Derneği ve Kısa Film Yarışması Organizasyon Komitesi’nin, yarışmacıların yarışma koşullarını
ihlali ya da eşdeğer bir neden ya da şüphe halinde kısa film/filmleri yarışmanın dışında tutma hakkı
saklıdır.
4. ÖZEL KOŞULLAR
a. Yarışmadan sonra yarışma arşivinde bulundurulacak olan filmler ulusal ya da uluslararası
festivallerin yarışma dışı bölümleri ile daha başka uygun kültürel etkinliklerde gösterilebilir.
Yarışmacı, başvuru konusu kısa filmin dereceye girmesi halinde Fıtrat Kısa Film Yarışması
Organizasyon Komitesi’ne, Fıtrat Derneği’ne ve bu yarışmaya destek veren kurumlara ait internet
sayfalarında, sosyal medyada, video paylaşım sitelerinde ve benzer mecralarda yer ve sayı sınırlaması
olmaksızın sınırsız süreyle kullanma, çoğaltma, yeniden basma, dağıtma, canlandırma ve/veya ekrana
getirme hakkı vereceğini ve bunun için gerekli görülmesi halinde ayrıca bir protokol de
imzalayacağını, bu kullanım sebebiyle ve herhangi bir zamanda herhangi bir ad altında ücret talep
etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Filmler, yarışma sonrasında televizyon kanalları
tarafından yayınlanmak istendiğinde, Fıtrat Derneği, yapımcı ile televizyon kanalı arasında ilişki
kurulmasına yardımcı olacaktır.
b. Başvuru belgesinde belirtilecek tüm bilgilerin doğruluğunun sorumluluğu metni imzalayan kişiye
aittir. Yanlış ve/veya eksik bilgi nedeniyle ya da bilgilerin katılımcı tarafından güncellenmemesi
nedeniyle katılımcı herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek
hukuksal sorumluluk imza sahibine aittir.
c. Yarışmaya ekip halinde katılım olması durumunda dahi, başvuru formu ve sözleşme ekip içerisinden
bir kişi (ekip sözcüsü) tarafından imzalanmalıdır. Ödül, belgelerde imzası bulunan ekip sözcüsüne
verilecektir.
d. Yarışmaya başvuran eser sahipleri filmleriyle ilgili her türlü telif hakkını almış kabul edilecektir (ses,
müzik, görüntü vs.). Katılımcı/Katılımcılar, eser üzerindeki tüm fikri mülkiyet haklarının da sahibi
olduğunu ve bu eserin sunulmasına ve eser ile alakalı fikri mülkiyet haklarının devrine ilişkin gerekli
her türlü hakka sahip olduğunu taahhüt etmektedir.
– Gerek yapımcısı/yönetmeni oldukları eser üzerindeki 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
(FSEK) çerçevesinde tanınan maddi ve manevi hakların (aslen ve devren) sahibi olduklarını,
– Eserin sunulmasına ve eser ile ilgili fikri mülkiyet haklarının devrine ilişkin gerekli her türlü
hakka sahip olduklarını
– Herhangi üçüncü bir kişinin fikri mülkiyet haklarının (telif hakkı, patent, marka vb.) ihlal
etmediklerini,
– Hayatta olan/olmayan bir kişinin gizlilik haklarını ve aleniyeti ihlal etmediklerini ve
lekelemediklerini,
– İçeriğin öncelikle Türk Ceza Kanunu, 5651 Sayılı Kanun ve yürürlükteki diğer mevzuata aykırı
olmadığını ve ayrıca söz konusu içeriğin suç teşkil edebilecek unsurlar içermediğini,
– Gerçek ve tüzel kişi/kişilerin şahsi veya mülkiyet haklarına tecavüzün söz konusu olmadığını
taahhüt ve teyit eder.
e. Katılımcı yarışmaya ya da Fıtrat Derneği’ne gönderdiği her türlü eserin, telif hakkının kendisine ait
olduğunu kabul ve taahhüt etmesi sebebiyle, telif konusunda daha sonra ortaya çıkabilecek suç teşkil
edecek ya da tazminat talebini gerektirecek herhangi bir unsur, Fıtrat Kısa Film Yarışması
Organizasyon Komitesi’ne ve Fıtrat Derneği’ne herhangi bir sorumluluk yüklemeyecektir. Telif hakkı
veya sair fikri mülkiyet haklarının ihlali ya da her türlü kanun ihlalinin tespiti halinde eser

yarışmadan men edilir. Bu tespit yarışmadan sonra yapılır ise eser sahibi ödüllendirilmiş olsa dahi
ödülü geri alınır. Bu sebeple Fıtrat Derneği’ne herhangi bir dava açılması halinde, ortaya çıkacak her
türlü zarar katılımcı (katılımcı 18 yaşından küçük ise ailesi) tarafından karşılanacaktır.
5. ÖDÜLLER
a. Filmlerin değerlendirmesi ön eleme ve kazananları belirleme olarak iki aşamalı olarak
gerçekleştirilecektir. Ana Jüri’nin değerlendirmesi sonucunda en yüksek oyu alan ilk 3 film gösterim
programına alınacaktır. Başvuran eserlerden katılma koşullarına uygun bulunmayanlar ise yarışmaya
dâhil edilmeyecektir.
b. Fıtrat Kısa Film Yarışması’nın Ana Jüri’si, Birincilik, İkincilik ve Üçüncülük ödüllerini verecektir.
c. Dereceye Girenlere Plaket ve Kudüs Gezisinin yanı sıra para ödülleri de verilir.
Birincilik ödülü için: Kudüs Gezisi + 2.500 TL / Danışman Öğretmen Ödülü: 2.000 TL
İkincilik ödülü için: Kudüs Gezisi + 1.500 TL / Danışman Öğretmen Ödülü: 1.500 TL
Üçüncülük ödülü için: Kudüs Gezisi + 500 TL / Danışman Öğretmen Ödülü: 1.000 TL
d. Ödüller eserler arasında paylaştırılamaz.
e. Bu yönetmelikte belirtilmeyen türde ya da sayıda ödül verilemez.
f. Ödül kazanan filmin yönetmeni ya da filmi temsil eden bir kişi ödül töreninde hazır bulunmak
zorundadır. Temsilcisi bulunmayan film ödül Plaketini alır fakat para ödülü ve Kudüs Gezi hakkını
kaybeder. Fıtrat Derneği Ana Jüri tarafından en yüksek oyu alarak gösterim programına dâhil edilen
ilk 3 filmin temsilcilerini ödül törenine davet edecektir. Sonuçlar ödül töreninde açıklanacak olup ödül
kazananlara daha önceden bir bildirim yapılmayacaktır.
g. Ödüller yalnızca dereceye giren filmlerin yönetmenlerine verilir.
h. Para ödülü kazananların ödülleri en geç 31 Mayıs 2018 tarihine kadar Fıtrat Derneği tarafından
ödenir.
i. Gezi ödülü kazananların ödülleri aynı yıl içerisinde Fıtrat Derneği’nin belirleyeceği bir tarihte
anlaşmalı Tur Firması aracılığı ile verilir.
6. YETKİ
Bu yönetmelikte ayrıca belirtilmeyen konularda karar yetkisi, Fıtrat Kısa Film Yarışması Organizasyon
Komitesi’ne aittir. Yarışmaya katılan filmlerin yasal sahipleri bu kuralları kabul etmiş sayılır. Bu
yönetmelikten yapıma katkısı bulunan kişileri haberdar etmek başvuru sahibi olan filmin yasal sahibinin
sorumluluğundadır. Fıtrat Kısa Film Yarışması Organizasyon Komitesi şartnamede her türlü değişiklik
yapma hakkını elinde tutar.
Yarışmaya katılan eserlerin sahipleri Başvuru Formu ’nu imzalayarak, Yarışma Yönetmeliği’nde yer alan
tüm bilgileri kabul ettiğini ve Başvuru Formunda belirttiği bilgilerin doğru olduğunu kabul ve taahhüt
etmiş sayılır.

2. KISA FİLM YARIŞMASI BAŞVURU FORMU
KISA FİLM YARIŞMASI YÖNETMELİK DÖKÜMANINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Hakkında fitratderadmin

youdomaincom977@gmail.com'

Bir yorum

  1. omerbaltas1187@hotmail.com'

    Sa. Ortaokulları da dahil ederseniz seviniriz.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*